שוק העבודה של המגזר השלישי בישראל: נתונים ומגמות 2009-2000

חגי כץ, הילה יוגב-קרן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

לצד הצמיחה שחלה במגזר השלישי בארץ ובעולם בעשורים האחרונים, רק מעט ידוע לנו על מבנה כוח האדם במגזר השלישי, היקפו והרכבו בישראל. הבנת מבנה המשאב האנושי במגזר חיונית על מנת לבחון האם למגזר מבנה כוח אדם המתאים להתמודד עם המשימות המורכבות הניצבות בפניו, הדרישות ההולכות וגדלות לשירותים מצד הלקוחות והמשברים הכלכליים של השנים האחרונות. פרסום זה הוא צעד בניסיון להכיר את אופיו של שוק העבודה במגזר השלישי (מתוך התמצית).
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר-שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages74
StatePublished - 2013

Cite this