״שוק עמוק״ באג״ח חברות בישראל: ניתוח מיקרו ומקרו-כלכלי לאור התקינה החשבונאית

גתית גור, אלרואי חדד, חיים קידר-לוי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את שאלת קיומו בישראל של ״שוק עמוק״ באיגרות החוב הקונצרניות הסחירות, כהגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי 19-IAS להיוון התחייבויות ארוכות טווח לעובדים לאחר פרישה. הבחינה בוצעה על פי שני היבטים של המונח ״שוק עמוק״: ההיבט המקרו־כלכלי, הבוחן את יכולתה של המערכת הפיננסית לספק נזילות (קווי אשראי) לסקטור הריאלי, וההיבט המיקרו־כלכלי, הבוחן את גודלה של פרמיית הנזילות בשוק האג״ח הקונצרניות בישראל. בחינה חוץ־מדגמית של ישראל על בסיס הניתוח המקרו־כלכלי מלמדת כי ישראל מסווגת לקבוצת המדינות בעלות השוק העמוק בהסתברות של מעל 95%. הבחינה המיקרו־כלכלית נערכה על בסיס נתוני מסחר יומיים של אג״ח קונצרניות בין תחילת 2004 לתחילת 2014, ממוינות על פי מגזרי הצמדה ודירוג. תוצאת הבחינה מלמדת כי פרמיית הנזילות באג״ח הקונצרניות הצמודות המדורגות AA - ומעלה דומה לפרמיה שנמדדה באג״ח קונצרניות בדירוג השקעה בארה״ב. ממצאים אלה מאששים מסקנות של דו״ח קודם שהוגש לרשות ני״ע ב־2014, שעל בסיסו קבעה הרשות כי אכן מגזר זה נחשב ככזה המקיים את תנאי השוק העמוק, והכריזה על קיומו של שוק עמוק בישראל. קביעה זו הקטינה את התחייבויותיהן של ישויות מדווחות בישראל בסכום שנאמד במעל 20 מיליארד שקלים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-43
Number of pages37
Journalרבעון לכלכלה
Volume63
Issue number3/4
StatePublished - 2019

Cite this