שיטת המבטלים: לדרכי ארגון תורת הלשון באשכנז

יונתן האורד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שיטת המבטלים היא טכניקה דקדוקית שמוצאה בחוגי המסורה הטברניים, וחומריה שאובים הן מן הניסוחים הלקסיקליים שנמצאים בהערות שבגליוני הספרים הן מפרקים שונים של דקדוקי המסורה. כל הווייתה - צירוף החומרים בתבנית של כללות ופרטות, באופן שמאפשר ייעול מרבי וסידור על פי מערכת מקוננת שאפשר לשומרה בזיכרון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)297-336
Number of pages40
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume87
Issue number2
StatePublished - 2020
Externally publishedYes

Cite this