שימושי תקשורת כפרקטיקות של נראות ואי-נראות: ה"שבים הביתה" בישראל ובגרמניה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: בחינת הזיקה בין הפרקטיקות התקשורתיות של מהגרים מחבר-המדינות ובין השתלבותם בחברה תוך השוואה בין מהגרים לישראל ומהגרים לגרמניה. נבדקים: 100 מהגרים רוסיים (50 גברים ונשים יהודים ו-50 גברים ונשים גרמנים) אשר היגרו ממדינות חבר-העמים בין השנים 2002-1995. שיטה וכלי מחקר: נערכו ראיונות בישראל ובגרמניה. 60 ראיונות התקיימו בשנת 2001 ועוד 40 ראיונות התקיימו בשנת 2004. הראיונות היו חצי מובנים וכללו שאלות פתוחות על השימושים באמצעי התקשורת בשתי השפות, תוך התמקדות בתפקידם של אמצעי התקשורת בהשתלבותו החברתית והתרבותית של המרואיין. מן הממצאים: השוואה בין המהגרים לישראל ולגרמניה מגלה כי בגרמניה משתמשים באינטנסיביות רבה בתקשורת בשפת הרוב בהשוואה לישראל. היהודים בגרמניה מנסים לטשטש את נראותם הסמלית ולתקשורת בשפה הגרמנית תפקיד מרכזי בתהליך זה. זאת תוך נטישה כמעט מוחלטת של זהותם התרבותית מקורית. לעומת זאת, בישראל המהגרים משמרים בקפידה את זהותם התרבותית המקורית וממעיטים לאמץ את תרבות המקום.
Original languageHebrew
Title of host publicationנראות בהגירה
Subtitle of host publicationגוף, מבט, ייצוג
Editorsעדנה לומסקי-פדר, תמר רפופורט
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר; הקיבוץ המאוחד
Pages161-191
ISBN (Print)9789650205478
StatePublished - 2010

Cite this