שינויים מבניים ב"כלכלה הגדולה" ובקבוצות העסקיות בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדעה המקובלת במדע הכלכלה ובתחום המשפטים היא כי שינוי ארגוני בתאגיד עסקי על–דרך רכישות, מיזוגים ופיצולים מהווה תגובה רציונלית על התפתחויות טכנולוגיות ומשברים כלכליים, ומטרתו כפולה: יצירת מבנה שליטה יעיל וצמצום עלויות. מדובר בהסבר חלקי המתעלם מההקשר המוסדי וההיסטורי הספציפי של החברה הנידונה. המאמר יתמקד ב"כלכלה הגדולה" בישראל, תוך ניתוח הקבוצות העסקיות שמחזיקות בהשפעה כלכלית ופוליטית ניכרת, ואשר למן אמצע שנות התשעים נשלטות על–ידי מספר קטן של משפחות. במאמרי אבקש להציע טענה כפולה: ראשית, הכלכלה הגדולה, ובמיוחד הקבוצות העסקיות, עוברות, למן אמצע שנות השישים, תהליכים מתמשכים של ארגון–מחדש. שנית, וחשוב יותר, רכישות, מיזוגים ופיצולים הם תגובה של תאגידים כלכליים גדולים, ובמיוחד של הקבוצות העסקיות, על שינויים בסביבה הפוליטית–הכלכלית המקומית והגלובלית. המאמר מתמקד בשני סוגי שינויים: ברמה המקומית מתייחס המחבר למדיניות מכוונת של ארגונים מדינתיים - עידוד מיזוגים באמצעות מדיניות מיסוי, העדר חקיקה המסדירה מיזוגים ופעולות לצמצום ריכוזיות; ברמה הגלובלית דן המאמר באימוץ מודלים ניהוליים–עסקיים - "גיוון העסקים" ו"התמקדות בעסקי–ליבה". (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)123-157
Number of pages35
Journalמשפט ועסקים
Volume8
StatePublished - 2008

Cite this