שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה

ברוך לוי, רמי אדוט, נדב דודוביץ'

Research output: Book/ReportBook

Abstract

שירות הבריאות לתלמיד הוא רכיב מרכזי ותיק במכלול של שירותי בריאות הציבור בישראל, אבל זה למעלה משלושים שנים הוא עובר טלטלות רבות. כיום, לאחר שנים של שינויים בלתי פוסקים, ולאחר שחלק ממנו הולאם, כלומר הועבר במחוזות מסוימים להפעלה ישירה על ידי המדינה, וחלק אחר נשאר מופרט, מעמדו של השירות רופף ועתידו נראה מעורפל מתמיד. אי-הבהירות הנוכחית מחייבת דיון ציבורי ומקצועי נוקב בעניין המתכונת הרצויה של הפעלת שירות הבריאות לתלמיד. מחקר זה נועד אפוא לבחון כיצד רואים השחקנים השונים בשדה את מצבו הנוכחי של שירות הבריאות לתלמיד מבחינת מצב כוח האדם בו, את תפקידה של אחות בית הספר ואת דרכי ההערכה והמדידה של תפקודו וכדומה, ולברר אֵילו מודלים של שירות בריאות לתלמיד ראוי לדעתם שיתקיימו בעתיד (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages33
StatePublished - 2022

Publication series

Nameנייר מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeמס' 01.2022

Cite this