שיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתי

עינב בן-גל, ורד סלונים-נבו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתי. הוא מבוסס על ניתוח של 73 פרוטוקולים של דיונים שנערכו בין 2012 ל-2014. הפרוטוקולים נאספו בדגימת נוחות מכל ארבעת המחוזות של משרד הרווחה. חיפשנו בהם עדויות לתהליכי שיתוף הורים ולהשתתפות הורים בקבלת החלטות הנוגעות לאופן הטיפול בילדם: נוכחות הורים והשתתפותם בשיחות הכנה ובדיוני הוועדות; ביטוי עמדותיהם של הורים (בין שנעדרו ובין שנכחו) בדיוני הוועדות בנוגע לאופי הטיפול הרצוי; הכללת עמדות והעדפות של הורים בהחלטות הסופיות של הוועדות; התייחסות להתערבויות ממוקדות משפחה בקהילה לפני שמחליטים להוציא ילד מהבית. הניתוח העלה את הממצאים האלה: ברוב המקרים אין תיעוד המצביע על הכנת הורים לדיון בוועדה; לא נעשה מאמץ עקיב לדאוג לנוכחות אבות בדיון; אין הקפדה על הצגת עמדה ברורה של ההורים הנעדרים מהדיון; ברוב המקרים יש התייחסות לעמדות ההורים בנוגע לסידור חוץ ביתי, אך הן מפורטות, כאשר מדובר באימהות, ותמציתיות, כאשר מדובר באבות; בכל המקרים אין תיעוד של הצגת האפשרויות השונות של אופי הסידור החוץ ביתי ושל בירור העדפות ההורים בנושאים כמו מיקום, רמת דתיות או שיטות טיפול; בשליש מהמקרים אין כלל התייחסות לניסיונות התערבות בקהילה לפני ההחלטה על סידור חוץ ביתי. כשיש התייחסות, רוב ההתערבויות ממוקדות בילד, וכמעט אין אזכורים להתערבויות המתייחסות לצרכים החומריים של המשפחה. על פי רוב אין הסבר לכישלון הטיפול הקהילתי, וכשיש הסבר, תמיד מייחסים את הכישלון להורים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)87-121
Number of pages35
Journalביטחון סוציאלי
Volume104
StatePublished - Jun 2018

Cite this