שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ספר זה בוחן בביקורתיות את העמדות והמהלכים של הנוגעים בדבר בחודשים שקדמו לכינוס פסגת קמפ דיוויד, במהלכה ולאחר כישלונה. נבדקו כאן גם טיעונים הנשמעים בנוגע לאחריות לכישלון "תהליך השלום" ולחידוש מעשי העוינות והטרור. הספר דן גם בחלקם של אמצעי התקשורת בעיצובם ובהפצתם של הנרטיבים הדומיננטיים על כישלון התהליך המדיני והגורמים לחידוש מעשי האיבה. דיון נפרד הוקדש לאופן שבו מושפע העימות הישראלי-פלסטיני הן ממעורבותן של מדינות ערב (ובראשן מצרים, ירדן וערב הסעודית) והן מהמדיניות המזרח תיכונית החדשה שאימצה ארצות הברית בעקבות מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר 2001.-- מעטפת אחורית תהליך אוסלו בשפל חסר תקדים, והסיכוי לשקמו נראה קלוש ביותר. המשא ומתן הכושל בקמפ דיוויד (יולי 2000) והגל העכור של מעשי איבה וטרור שבא בעקבותיו עשו שמות בתקווה ליישב את הסכסוך הממושך בדרכי שלום. מתווה אוסלו ומדיניות ארצות הברית היו כשני מגדלורים שלאורם ניווטו הצדדים את דרכם. הניסיונות לשקם את המגדלורים האלה נראים עתה מסובכים ביותר. כבר עתה מצטיירות השנים 2003-2000 כתקופת מעבר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Number of pages264
ISBN (Print)9654074907
StatePublished - 2004

Publication series

Nameתמונת מצב
Publisherכרמל

Cite this