שלושה נושאים במשלי אחיקר הארמי וזיקתם לספרות החכמה הישראלית: דיון תחבירי סגנוני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן היבטים של המבנה התחבירי הרטורי והיבטים של סגנון במשלים המופיעים בספר אחיקר בגרסתו הארמית תוך השוואתם ליצירות חכמה אחרות. נושאי הפתגמים שנדונים במאמר הם שלושה: א. חינוך עבדים, ב. התנסות אישית, ג. שמירת סוד וזהירות בדיבור.
Original languageHebrew
Pages (from-to)יא-יב
Journalמחקרים בלשון
StatePublished - 2008

Cite this