שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי

דני פילק (Editor), אורי רם (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר שלטון ההון בוחן את השלכות הגלובליזציה על החברה הישראלית. המאמרים דנים בשינוי היסודי המתחולל משנות התשעים במבנה הכלכלי של ישראל ומנתחים את השלכותיו הריבודיות והפוליטיות. שינוי זה מומשג במונחים של מעבר מפרויקט הגמוני אחד למשנהו, מתצורת הצבר הון פורדיסטית לפוסט-פורדיסטית, ממדיניות ממשלתית קיינסיאנית למדיניות ניאו-ליברלית, ממהלך אוניברסלי-למחצה של מודרניזציה למהלך אליטיסטי מובהק של גלובליזציה וממדינת רווחה אוניברסלית למדינת סעד סלקטיבית. הספר מנתח את התחזקות כוחם של התאגידים העסקיים לעומת היחלשות האיגוד המקצועי והמגזר הציבורי, ובוחן את המדיניות התומכת בעקרונות השוק תוך פגיעה במדינת הרווחה. השינויים החברתיים-כלכליים נידונים בהקשר של היחסים בין קבוצות שייכות וזהות בישראל – יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, ישראלים וזרים – ואף בהקשר של התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני וכישלונו. שלטון ההון ממלא אחר הצורך הדחוף במבט מחודש ומעודכן על החברה הישראלית בעידן הגלובלי ומתמודד עם סוגיות שונות של חקר המקרה הישראלי בתוך ההקשר הגלובלי.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages319
ISBN (Electronic)9650202323
ISBN (Print)9650202323
StatePublished - 2004

Cite this