של מי האחריות הזאת בכלל? ערכם הציבורי של שלושה דפוסי שיטור ותרומתם לאיכות החיים העירונית בישראל

עירית פורת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בהתבסס על תיאוריית ניהול ערך ציבורי המניחה שעל מנת למקסם את הערך המופק מכלי מדיניות נדרשת הלימה של המטרות למשאבים ובן סביבה חוקתית וציבורית תומכת, מתחקה המאמר אחר הפערים בין שתי סוכניות הממשל, אשר מפעילות במשותף מכשיר מדיניות אחד, ובוחן את הזיקה בין פערים אלו ובין הסוגיות המשפטיות של סמכויות הפקחים ומימון המודלים. הממצאים מציגים מיפוי של המטרות הפורמליות והסמכויות באמצעות ניתוח חקיקה, פסיקה ומסמכי מדיניות, לצד ראיונות עם בעלי תפקידים בשבע רשויות מקומיות ובמשרד לביטחון פנים. באמצעות כלי הניתוח "המשולש האסטרטגי" ו"חשבונאות ציבורית" מוצעים מספר תיקונים לדיוק מודל השיטור העירוני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)487-528
Journalמשפט חברה ותרבות
Volumeד'
StatePublished - 2021

Cite this