"שמאל דוחה וימין מקרבת" - על אנשים חריגים בראי ספר חסידים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה בכוונת המחבר לבחון את היחס שלו זכו אנשים חריגים בחברה היהודית באשכנז של ימי הביניים. המחבר בחר להתבונן בסוגיה זו באמצעות אחד המקורות הרוויים ביותר שיש בידינו אודות עולמם של יהודי אשכנז בימי הביניים - ספר חסידים. הספר נתחבר ונערך בחוג חסידי אשכנז ברבע הראשון של המאה ה-13, והוא החיבור המוסרי העיקרי מבית מדרשם של חסידי אשכנז. חוקרי חסידות אשכנז כבר עמדו על כך , שלמרות שספר חסידים חובר בתוככי החוג של חסידי אשכנז ותכניו משקפים את דעותיהם של בני החוג, הרי שהוא גם בבחינת מראה שדרכה משתקפת דמותה של חברת יהודי אשכנז בתקופה שבה נתחבר. לעיתים זו השתקפות ישירה ולעיתים תמונת תשליל העולה מביקורתו של בעל הספר על מה שהוא רואה בסביבתו. נושאי דיון זה, כלומר הפרטים החריגים בחברה, זכו עד עתה להתעניינות מועטה במחקר תולדות עם ישראל, אם כי בשנים האחרונות גבר העניין באנשי השוליים ובחברות השוליים גם במחקר תולדות עם ישראל, אולם לא בחריגים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמיעוטים זרים ושונים
Editorsשולמית וולקוב
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages133-159
Number of pages27
ISBN (Print)9652271551
StatePublished - 2000

Cite this