שפיעת ראדון מבטונים המכילים אפר פחם

קונסטנטין קובלר, רחל בקר, גוסטבו חקין ג'ראדה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

תהליך שרפת הפחם בתחנות כח גורם להתרכזות של המרכיבים האנאורגניים באפר, ובכללם המרכיבים (K , ורדיואיזוטופים 40 הרדיואקטיביים . הרדיואיזוטופים העיקריים הנמצאים ב הםאפר פחם : אשלגן–40 ) (Ra ותוצרי 226 U ( ובמיוחד המקטע המתחיל ברדיום–226 ) 238 משרשרת הדעיכה של האורניום- 238 ( (Th ותוצרי הדעיכה שלו. אחד השימושים הנפוצים ביותר בעולם של אפר 232 הדעיכה שלו והתוריום–232 ) פחם הוא בתעשיית הבנייה . מוצרי בנייה המכילים רדיואיזוטופים טבעיים חושפים את דיירי המבנים לקרינה מייננת [ 1]. חשיפה זו יכולה להיות חשיפה חיצונית שמקורה בקרינת הגמא הנפלטת Rn ( ותוצרי הדעיכה 222 מהרדיואיזוטופים הנ"ל ותוצרי הדעיכה שלהם וחשיפה פנימית מנשימת גז ראדון ( שלו. הוכח במחקרים אפידמיולוגיים שחשיפה מתמשכת של בני אדם לריכוזים גבוהים של ראדון (כמו אלה השוררים במכרות תת- קרקעיים ) מעלה את הסיכוי של הנחשף לחלות בסרטן הריאה [ 2 .] עקרונות ג , IAEA ב , WHO א ההגנה מקרינה המקובלים בעולם, כפי שהוגדרו ע"י גופים בינלאומיים כמו ICRP ואחרים, גורסים כי הנזקים ההסתברותיים של הקרינה המייננת הם מצטברים (ועלולים להופיע שנים רבות לאחר החשיפה) ולא קיימת מנת סף להופעתם. על כן הרשויות מגבילות, עד כמה שניתן, את החשיפה לגז ראדון והריכוז המרבי בחדרים.

Cite this