שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות בזנות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אף שנכתב בהרחבה על אודות השימוש של תתי-תרבויות שונות בשפה, אין כמעט התייחסות לשימושים השונים הנעשים בשפה ובהטיותיה על ידי אוכלוסיות המעורבות בזנות. במאמר זה אבקש להוסיף לידע הקיים על זנות באמצעות בחינת הקשר שבין שפה, תרבות ומיניות בקרב נערות המעורבות בזנות בישראל. בהתבסס על מחקר איכותני, שבמסגרתו נעשתה עבודת שדה במשך שנתיים בקרב נערות המעורבות בזנות, מציג הדיון את "שפת הכוס": מיניות לשונית המהווה מרחב רב-משמעי ועדות לשונית לחוויות חייהן. במאמר אטען כי שפת הכוס היא שפתרבות ייחודית המכילה מגוון רחב של משמעויות מצטלבות, סותרות ומשלימות. מהניתוח עולה כי הצמצום הלקסיקלי המאפיין את שפת הכוס מגלם דווקא עושר מחשבתי רב – כזה שהופך את הנערות לווירטואוזיות לשוניות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-30
Number of pages24
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume16
Issue number1
StatePublished - 2014

Cite this