שרות חיילי צה"ל במחסומים: הינתקות מוסרית ותחושות הסתגלות,

שאול קמחי, שפרה שגיא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בוחן שימוש במנגנון הגנתי ממתן של הצדקה מוסרית, על חיילים בשרות סדיר בצה"ל, במהלך שירותם במחסומי הצבא בשטחי יהודה ושומרון בתקופת אינתיפאדת אל-אקצה. בהתבסס על מודל ההינתקות המוסרית של בנדורה, ציפו החוקרים כי ככל שחייל ישתמש יותר במנגנון ההינתקות, בדרך של הצדקה מוסרית של השימוש במחסומים, כך הוא יחוש מידה גבוהה יותר של הסתגלות לסיטואציה הצבאית. תחושות ההסתגלות נבחנו באמצעות שלושה רכיבים: (א) קוגניטיבי - תפיסת הזדהות עם המדינה לאחר השירות הצבאי; (ב) רגשי - תחושות סובייקטיביות של הסתגלות לשרות הצבאי; (ג) התנהגותי - דיווח של החייל על התנהגות אלימה במחסומים כלפי האוכלוסייה הפלשתינית. התוצאות תמכו בהשערות לגבי הקשר שבין הצדקה מוסרית ותחושות הסתגלות. המשמעות של הינתקות מוסרית כמנגנון ממתן בהתמודדות עם אכיפה צבאית, נדונה בהקשר הנסיבתי הספציפי של שירות במחסומי הצבא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)166-189
Number of pages24
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume3
StatePublished - 2007

Cite this