תהליכי שיפור ומורכבות הארגון הבית ספרי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת מדגישה במאמרה את הצורך בהשגת איזון בין מטרות בית הספר שעיקרן הוא הכנת הדור הבא להמשכיות חברתית ותרבותית, תוך כדי פיתוח יכולות וכישורים אישיים של כל תלמיד, באמצעות המבנה הארגוני של בית הספר, המבוסס על שלושה עקרונות בסיסיים: מטרות חברתיות מרובות וסותרות, משאבים ייעודיים ומוגבלים, ומורים שהם מומחי הוראה אך לא למידה. המאמר מציג תהליכי שיפור העוסקים בקידום הישגים, שילוב חדשנות חינוכית ופיתוח מקצועי של המורים, ועולה מנו כי שיפור בית ספרי הוא אפשרי, בתנאי שהוא מביא בחשבון את אילוצי המבנה הארגוני ומגייס אותם לטובת התלמידים והמורים כולם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך כמערכת מורכבת
Editorsח'אלד עראר, גילה קורץ, חנה בר ישי
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages61-83
Number of pages23
ISBN (Print)9781618387523
StatePublished - 2021

Cite this