תודעת הממלכתיות ויחסי ישראל והתפוצה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

היבט חשוב של תפיסת הממלכתיות הישראלית המוקדמת נגע ליחסיה של ישראל עם התפוצה. היבט זה בלט אצל דוד בן-גוריון, שנהג לתאר תכופות את התודעה הממלכתית המתגבשת בישראל כתוצאה של השתחררות מן התודעה היהודית הגלותית המושרשת. בן--גוריון השתמש במאפיינים הבעייתיים בעיניו של הגלותיות כדי להבליט את המאפיינים ההפוכים של התודעה והאחריות הממלכתית. חשוב לומר כי בעיני בן-גוריון, הבלטת הוויכוח בין תודעת הממלכתיות בישראל ובין התודעה של שוליות יהודית בתפוצה, אסור היה לה שתתפרש כשלילת הגלות. לטענתו, ביטול הגלות, להבדיל משלילתה עשויה דווקא להעמיק בקרב הנוער היהודי בישראל את הזיקה לתרבות ולמורשת היהודית בתפוצה, ובעקבות כך לטעת בו תחושת אחריות כלל יהודית. (מתוך המאמר) הערות: שער רביעי: מחיר החתירה לאחדות נייטרלית א-פוליטית
Original languageHebrew
Title of host publicationכ"א מחשבות על ממלכתיות ישראלית
Editorsתמר הרמן, עופר שיף
Place of Publicationרעננה
Publisherלמדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
Pages233-243
Number of pages11
ISBN (Print)9789650616991
StatePublished - 2023

Cite this