תוכניות הכשרה ושירותים לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב מלווים של אנשים עם מוגבלות – פרקטיקות מיטביות

עדי הרקוביץ-אמיר, מריאלה יאבו, מרב שני (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

המטרה : ללמוד מן ההכשרות הקיימות המיועדות לאוכלוסייה המונה אנשים עם מוגבלות כדי לטייב את האוריינות הדיגיטלית שלה עצמה הן כדי שתוכל לתמוך באנשים עם מוגבלות ולסייע להם להשתמש בכלים דיגיטליים ובשירותי תמיכה ארוכת טווח המציעים עזרה לאנשים עם מוגבלות ומלוויהם בשימוש בכלים דיגיטליים. הנבדקים : 5 מרואיינים הממלאים תפקידים בארגונים המקדמים אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות. שיטת המחקר : במחקר נעשה שימוש במתודולוגיה משולבת שכללה ניתוח מאמרים ודוחות מחקר ככלי כמותני וכלל ראיונות עם מומחי תוכן ככלי איכותני. מן הממצאים : דוח זה הוא חלקו השני של תהליך למידה על אודות פיתוח ושימור אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות אשר הוזמן על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד החינוך וג'וינט ישראל מֵעֵבֶר למגבלות. הדוח מציג תוכניות הכשרה לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה וליווי במרחב הדיגיטלי הפועלות במדינות שונות בעולם, ומתמקד בשני אפיקים: הכשרת מלווים של אנשים עם מוגבלות; פיתוח שירותי תמיכה ארוכת טווח לאנשים עם מוגבלות ולמלוויהם. הוא מציג שלושה היבטים מרכזיים העולים מתוכניות ההכשרה והשירותים השונים: 1. סוגי ההכשרה – תוכניות הכשרה המיועדות לבני משפחה מטפלים ותוכניות הכשרה המיועדות לאנשי צוות במסגרות דיור חוץ-ביתיים; אופן ההכשרה – "ללמוד איך ללמד": כלים פדגוגיים למלווים להקניית אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות; 3. משך זמן התמיכה – שירותי תמיכה ארוכת טווח בנושא שימוש בכלים דיגיטליים.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל
Number of pages27
StatePublished - 2023

Publication series

Nameדמ-23-928
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

Cite this