תוכנית חיסכון לכל ילד : הערכת מצב ומבט לעתיד

תהילה רפאלי (Editor), אבישי בניש (Editor)

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בחודש ינואר 2017 נכנסה לתוק פה תוכנית חיסכון לכל ילד, אחת מ תוכניות הביטחון
הסוציאלי המשמעותיות ביותר שאומצו בישראל ופועלות כבר כמה עשורים. במסגרת
התוכנית מפקיד המוסד לביטוח לאומי לכל הילדים אזרחי ישראל ב גילי 0–18 סכום חודשי
בסך 51 שקלים לחודש )50 שקלים עד ינואר 2019( לקופת גמל או לחיסכון במסלול בנקאי,
בהתאם לבחירת ההורים. ההורים יכולים אף להורות על חיסכון של 51 שקלים נוספים
מקצבת הילדים. הפעלת התוכנית בישראל מבוססת על מודלים קיימים בעולם של תוכניות
חיסכון לשם פיתוח נכסים לילדים )CDA ,Accounts Development Child), אשר מטרתן
להבטיח לילדים מעבר לחיים הבוגרים כאשר בידם סכום המאפשר להם רכישת נכסים
דוגמת דיור, השכלה או פתיחת עסק )1991 ,Sherraden; 2010 .,al et Meyer). שלא כמו
במרבית הגמלאות המנוהלות על ידי המוסד לביטוח לאומי, ניהול החסכונות הועבר לידיהם
של גופים פיננסיים פרטיים הפועלים בשוק ההון. להורים ניתנה בחירה אם להעביר את סכום
החיסכון החודשי לחיסכון בבנק או בקופת גמל, וכן לבחור באחד הגופים – מבין הבנקים או
קרנות השקעה שבחר משרד האוצר – שינהל את כספי החיסכון.
Original languageHebrew
Number of pages22
Journalביטחון סוציאלי
Volume116
StatePublished - Feb 2022

Cite this