תוכנית לפיתוח מנהיגות לקידום בריאות, שוויון והוגנות בצפון ישראל: חקר מקרה

מוחמד ח'טיב, מרגנית אופיר-גוטלר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הנתונים מצביעים על פערים בבריאות בין הפריפריה למרכז בישראל. פערים אלה מחייבים פעולה מקיפה ושיתוף פעולה רב־תחומי ורב־מגזרי כדי להביא לשינוי ולשוויון בבריאות. תוכנית "מובילים לשוויון בבריאות לצפון" פותחה כדי לקדם את הבריאות בצפון וכדי לצמצם את הפערים שבין הפריפריה למרכז; השאיפה היא להשיג יעדים אלה באמצעות פיתוח ידע וערוצי פעולה לשינוי בידי אנשי מקצועות הבריאות כגון רפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, בריאות הציבור, אקדמיה ומחקר ועולמות תוכן וידע אחרים כגון חברה אזרחית, כלכלה ותקשורת. מטרות המחקר היו להעריך את תוכנית ההכשרה לפיתוח מנהיגות לשוויון בבריאות בגליל ואת תוצאותיה; בתוך כך לבחון את המניעים של המשתתפים לקחת חלק בתוכנית ואת שיתופי הפעולה שנוצרו במהלכה, וכן לזהות את האתגרים שנצפו בתהליך ההערכה ואת אפשרויות להתמודד עימם. המחקר התבסס על "חקירה משתפת", שבה החוקרים וספקי המידע הם חלק ממשתתפי התוכנית. נערכו עשרים ראיונות עומק פנים אל פנים, וכן דיונים עם ספקי מידע ממשתתפי התוכנית ועם צוותי ההיגוי של התוכנית. כמו כן בוצע ניתוח משובים כתובים של כל המשתתפים ושל מסמכי התיעוד של התוכנית. התוכנית אפשרה שיתוף ידע ואיגומו ממקורות רבים (מקצועיים, ארגוניים, פוליטיים ואזרחיים) באופן לא היררכי. עשרה פרויקטים צמחו בהובלת בוגרי התוכנית בנושאים שונים, וחלקם הביאו לשינוי בתמונה של מפת הבריאות בצפון. בוגרי התוכנית ייסדו מפגשים דו־חודשיים, והקימו את "הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל" שפועל בכמה מישורים — שינוי של מדיניות הבריאות, העלאת סוגיות בריאותיות לסדר היום הציבורי, קידום הבריאות של קבוצות מוחלשות בצפון ושותפות בקואליציה ארצית. התוכנית מדגימה, כי יוזמות אזרחיות מקצועיות המבוססות על ניסיון חיים אישי ומקצועי יכולות להיות כלי להובלת תהליכי שינוי בתחום הבריאות. תמיכה ארגונית מקצועית מחזקת יוזמות מסוג זה, משפרת את יעילותן ומחזקת את יכולותיהם של המשתתפים לקבל אחריות בפעילותם המתמשכת והמורכבת לקידום הבריאות והשוויון בין הפריפריה למרכז.
Original languageHebrew
Pages (from-to)17-26
Number of pages10
Journalקידום בריאות בישראל
Volume7
StatePublished - 2020

Cite this