תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא ותצורת שם העצם

Translated title of the contribution: Morphology of Mishnaic Hebrew

משה בר אשר, אורי מור (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ספר זה מציע מחקר רב-היקף בנושא חשוב בדקדוק לשון חכמים. תחום זה היה בלא ספק המוזנח ביותר במחקר החדש של לשון חכמים, שהתגבש בבית המדרש הירושלמי. בספר נידונים ומתוארים בהיקף ממצה יותר ממאה וחמישים משקלי השמות בלא המוספיות שבלשון המשנה, הכוללים מעל אלפיים ושש מאות שמות עצם ושמות תואר מועצמים. התיעוד מבוסס על מסירותיהם של שני המשובחים שבכתבי היד של המשנה - כ"י קאופמן (ק) וכ"י פרמה ב (פר) - והוא מושווה למסירותיהם של עדים רבים אחרים. בצד התיאור והבירור המפורט בכל פרק מפרקי הספר נבחנים בשיטתיות גם הזיקה ללשון המקרא וגם החידושים של לשון חז"ל. החיבור נפתח בשלושה פרקי מבוא: הצעה של מצב המחקר והצגת החיבור; עניינים בכתיב ובניקוד ועניינים בתורת ההגה והצורות ומעט פריטי תחביר.
Translated title of the contributionMorphology of Mishnaic Hebrew
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Number of pages1603
ISBN (Electronic)9789655361759
StatePublished - 2015

Cite this