תלות הדדית בין עסקים ובין ארגוני המגזר השלישי בשילוב עובדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בתעסוקה

עוזי ששון, חגי כץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השתתפותם המועטה של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה היא בעיה חברתית עיקשת שנותרת ללא מענה מספק, על אף התועלות הברורות שהיא מעניקה להם, למשק ולחברה. שינויי מדיניות וחקיקה בנושא שיעור ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בכלל ושל אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בפרט בשוק העבודה לא השפיעו רבות על היקף השילוב בשוק העבודה והוא עודנו מצומצם מאוד. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את דפוסי השילוב התעסוקתי של עובדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בארגונים עסקיים ובארגוני המגזר השלישי, מתוך הגישה המתמקדת בקשרים וביחסים המתהווים בין עסקים ובין ארגוני המגזר השלישי. המחקר בוצע באמצעות ראיונות עומק עם מנהלים ועובדים בארגונים העוסקים בשילובם התעסוקתי של עובדים אלה. ממצאי המחקר העלו מערכת יחסים מורכבת בין המעסיקים ובין ארגוני המגזר השלישי העוסקים בשילוב ובהשמה של עובדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. במבט ראשון נראה כי שני סוגי הגופים הללו מתמקדים בשלבים שונים של השילוב המשלימים אלו את אלו. בבחינה מעמיקה של מערכת היחסים ותהליך השילוב התעסוקתי מתגלים יחסי כוח מורכבים, יחסי תלות הדדיים, ודפוסים של שיתוף פעולה, שאפשר לפרשם כמודל סימטרי למדיי מבחינת יחסי העוצמה של דפוס יחסים המוכר כ'גישור אסטרטגי'. לדפוס זה השלכות מעשיות למדיניות בנושא השילוב התעסוקתי של עובדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בשוק העבודה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)383-407
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ו
Issue number3-4
StatePublished - 2016

Cite this