תפיסות ודפוסים של מורי מורים באשר לשילוב משחק דיגיטלי בהכשרת מורים במהלך תקופת הקורונה

אורית אבידב-אונגר, מירב חיאק, שפרה צ'רני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר בוחן תפיסות של מורי מורים, במוסדות להכשרת מורים, באשר לשילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה בהכשרת מורים. מתודולוגיית המחקר היא איכותנית. במחקר השתתפו 34 מורי מורים ממכללות להכשרת מורים בישראל, המשלבים משחק דיגיטלי בהוראתם. מורי המורים רואיינו ראיונות עומק חצי מובנים, כאשר הם נשאלו על תפיסת שילוב המשחק הדיגיטלי בהוראתם במכללה בהכשרת המורים בכלל ובתקופת הקורונה בפרט. ממצאי מחקר זה, שהם חלק ממחקר רחב יותר, מתמקדים במענה לארבע שאלות העוסקות בתפיסה, באופנים ובמניעי שילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה מרחוק בתקופת הקורונה בקרב מורי המורים במכללות להכשרת מורים. ממצאי המחקר נותחו באמצעות ניתוח תוכן קטגוריאלי. מהממצאים עולה כי מורי מורים המשיכו ואף הגבירו את השימוש במשחק דיגיטלי בהוראה, כשהם מפנימים את החשיבות של שילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה בתקופה זו של הוראה מרחוק. נמצאו שלושה דפוסי שימוש עיקריים במשחק הדיגיטלי: הדפוס המגוון - שימוש במשחק כתוספת ללמידה הפרונטלית, הדפוס האינטגרלי - שימוש בלמידה ובמשחק הדיגיטלי במרחב משותף, והדפוס המארגן - למידה בדרך המשחק. כמו כן נמצאו ממצאים המקשרים את המשחק הדיגיטלי לסביבת הוראה קונסטרוקטיביסטית. ממצאי המחקר מחדדים כי גם בתחום הכשרת מורים יש הכרה בחשיבות המשחק הדיגיטלי ככלי פדגוגי התורם ללמידה, וכך גם מורי המורים מקדמים את השימוש בכלי זה בהוראה מרחוק להשבחת ההוראה שלהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 4ע-11ע
Number of pages6
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this