תפיסות וחששות של אנשי צוות רפואי בעת משבר הקורונה: ממצאי מחקר איכותני

קרן דופלט-רחמים, אסנת בשקין, נדב דוידוביץ, נועם אסנה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: מגפת הקורונה היא אחד ממשברי הבריאות המרכזיים של העשורים האחרונים ברמה הלאומית והעולמית כאחד. בחזית המאבק בנגיף נמצאים הצוותים הרפואיים, המטפלים בחולים תוך סיכון עצמי. מטרות: לתאר את תחושותיהם ואת חוויותיהם של צוותים רפואיים שעבדו במחלקת קורונה. שיטת המחקר: הנתונים נאספו באמצעות 10 ראיונות עומק מובנים־למחצה עם עובדים במחלקת קורונה. הראיונות נותחו בהתבסס על השיטה האיכותנית־פנומנולוגית. תוצאות: ניתוח הנתונים חשף 7 תמות עיקריות אשר שוזרות בתוכן את התחושות של אנשי הצוות — החלמת חושה של שליחות ושל אחריות כמו ביציאה ל"מלחמה" להגנה על המולדת, דרך חששות לחולים, לקולגות, למשפחה ולכלל תושבי המדינה, הקושי בטיפול ה"מנוכר", תחושה של שחיקה וצורך בסיוע רגשי, תחושה של בדידות לצד העצמה ואתגר, ביקורת על תפקוד המערכת, וכלה במעבר מהרואיקה לשגרה. דיון: בדומה לממצאי מחקרים קודמים, ניכר כי בעוד שאנשי צוות רפואי מקבלים על עצמם את הסיכון להידבקות במסגרת תפקידם המקצועי, הם מבטאים לעיתים קרובות את דאגתם להדבקת בני משפחה ובעיקר אלו המשתייכים לקבוצת סיכון. ממצא נוסף הצביע על דאגה בקרב צוותים רפואיים בנוגע ליעילות אמצעי המיגון הזמינים להם בהגנה מפני הידבקות בנגיף. מלבד השימוש באמצעי המיגון, פרוטוקול הטיפול כלל גם הנחיות לטיפול מרחוק, אתגר אשר המרואיינים במחקר הנוכחי ציינו כי פגע בקשר שבין מטפל למטופל והוביל לתחושת ניכור בעת מתן הטיפול. המרואיינים הביעו תחושות של שחיקה ושל התשה, של בדידות בתקופה האקוטית של המשבר וכן לחץ נפשי, ובהמשך לכך את הצורך במעטפת תמיכה רגשית. אחיות הביעו תחושות שחיקה גבוהות יותר מרופאים, כפי שנמצא גם במחקרים קודמים. מרבית המרואיינים הדגישו את חשיבות התמיכה בכוח האנושי ואת הדאגה לחוסנו בהתמודדות עם המגפה. מסקנות והמלצות: ממצאי המחקר הנוכחי חושפים את החששות המרכזיים של אנשי צוות רפואי בעת משבר הקורונה, ומעמיקים את הנושאים המצריכים התייחסות מערכתית כדי לחזק את חוסנם הנפשי של אנשי הצוות. על מנת לשפר את היערכותן של מערכות הבריאות להמשך ההתמודדות והמאבק בנגיף, נדרשים צעדים הכוללים פיתוח רשת תמיכה נפשית ורגשית לצוותים רפואיים, הבטחת מיגונם ובריאותם בעת הטיפול בחולים ומתן תמיכה סוציאלית רציפה, לצורך שמירה על המשאב האנושי הקריטי בהתמודדות מוצלחת עם הנגיף החדש שמתפשט בעולם. (מתוך המאמר) מילות מפתח נוספות: צוותים רפואיים, מערכת הבריאות, שחיקה, חששות, סיוע רגשי
Original languageHebrew
Pages (from-to)58-67
Number of pages10
Journalקידום בריאות בישראל
Volume9
StatePublished - 2021

Cite this