תפיסת הסביבה בתרבויות שונות - הערכת שירותי המערכת האקולוגית בערבה הדרומית בקרב תושבי שני צדי הגבול

הילה שגיא, דניאל אורנשטיין, אלי גרונר, יודן רופא, אביגיל מוריס, מרג'ורי סטרום

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המונח "שרותי המערכת האקולוגית" נעשה מושג מרכזי בפיתוח בר-קיימא של משאבי טבע ובעיצוב מדיניות לשימושי קרקע. שירותי המערכת האקולוגית הם כלל התועלת שהאדם מפיק מהמערכות האקולוגיות שעל פני כדור הארץ לשם קיום, חיוניות ואיכות חיים. שירותים אלו הם בעלי ערך חומרי (כלכלי) או לא–חומרי (אסתטי/תרבותי/רוחני) עבור בני האדם. על אף התביעות הרבות לשלב גישות דיסציפלינריות שונות בהערכת שירותי המערכת, הערכתם נעשית בעיקר על–ידי אקולוגים ובמידת מה על–ידי כלכלנים. במחקר זה אנו מציגים שימוש בדיסציפלינה סוציולוגית/ אנתרופולוגית להערכת הקשר בין שירותי המערכת לאדם ולרווחתו בכלל, ולהערכת שירותים שאינם בעלי ערך תועלתני בפרט. המחקר מדווח על תוצאותיהם של ראיונות עומק ושל סקרים שנערכו בערבה הדרומית משני צדי הגבול הישראלי–ירדני, כדי להעריך את הדרך שבה תופסים תושבי המקום את השירותים שהם מקבלים מסביבתם. אזור הערבה הדרומית הוא מדבר צחיח המשותף לשתי תרבויות השוכנות משני צדי הגבול הפוליטי, ושונות זו מזו בלאום (ישראלי/ירדני), בדת (יהודי/מוסלמי), באורח החיים (קיבוצי/בדואי), ברמת הפיתוח הכלכלי של המדינה שבתוכה הם נמצאים (מדינה מפותחת/ מתפתחת) וברמה הכלכלית היחסית בתוכה (מעל/מתחת לממוצע הארצי). תרומת המחקר ותוצאותיו הן בשלושה היבטים: א. המחקר מדגיש את חשיבות השימוש בשיטות מחקר מתחומי הסוציולוגיה/אנתרופולוגיה להערכת המודעות לשירותי המערכת האקולוגית ולחשיבותה בקרב הציבור הרחב; ב. נמצא שאף על פי שהמדבר נחשב כמערכת אקולוגית בעלת שירותים אקולוגיים מועטים בלבד, ניתן למצוא בו שירותים רבים, במיוחד שירותי תרבות; ג. המחקר מראה שתושבים מתרבויות שונות, שחיים באותם תנאים סביבתיים, משתמשים בשירותי המערכת בצורות שונות ומעריכים אותם באופנים שונים, ממצא בעל השלכות מדיניות חשובות. (מתוך המאמר) כולל מפות : איור 1 : אזור המחקר שיטת המחקר: במחקר שימוש בשתי שיטות מחקר, איכותית וכמותית, כדי להפיק מידע חברתי לגבי תפיסותיהם של תושבי הערבה את סביבתם ואת שירותי המערכת שהם מקבלים ממנה. כולל טבלאות ותמונות
Original languageHebrew
Pages (from-to)22-32
Number of pages11
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume3
Issue number1
StatePublished - 2012

Cite this