תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע-עוני

אלה ברנד-לוי, מיקי מלול

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבוסס על מחקר שבחן את שביעות הרצון מהטיפול במחלקות לשירותים חברתיים בקרב 235 אנשים החיים בעוני. המחקר השווה בכלים כמותיים ואיכותניים בין תפיסותיהם של אלה המטופלים בתוכניות הייחודיות של עבודה סוציאלית מודעת-עוני לבין תפיסותיהם של אלה המצויים בטיפול השגרתי של המחלקות לשירותים חברתיים. הוא תרם תרומה חשובה להבנת משמעותם העמוקה של יחסים טיפוליים מיטיבים בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים. הממצאים הכמותיים הראו ששביעות הרצון של אלה שהשתתפו בתוכניות הייחודיות הייתה גבוהה מזו של אלה שקיבלו את הטיפול השגרתי. עוד לימד המחקר שבעוד לתולדות הקשר עם המחלקות לשירותים חברתיים אין השפעה על שביעות הרצון של הלקוחות, להכשרה ולהדרכה בעבודה סוציאלית מודעת-עוני יש השפעה כזו. הניתוח האיכותני הראה ששביעות הרצון של משתמשי השירותים קשורה לחוויית המפגש עם העו"סית. ככל שהיא תומכת יותר, מכירה בצרכים, מכבדת, אקטיבית, יוזמת קשר ומעניקה יחס כוללני, שביעות הרצון גבוהה יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-187
Number of pages31
Journalביטחון סוציאלי
Volume106
StatePublished - Jan 2019

Cite this