תפקידן החברתי של הפקולטות לרפואה: תפיסות רופאים לגבי האוריינטציה השולטנית בלימודיהם ומעורבותם החברתית

קרן דופלקט, זהבה יהב, יעקב אורקין, יעקב בכנר, נדב דוידוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חינוך רפואי של סטודנטים לרפואה, המושתת על עקרונות הרפואה החברתית, יכול לתרום לצמצום פערים בבריאות. מטרות המחקר היו להשוות בין בוגרי הפקולטות לרפואה בישראל בתחומים הבאים: 1. תפיסת הרופאים את האוריינטציה השולטנית (דומיננטית) בלימודי הרפואה (מחקרית לעומת חברתית), 2. שיעור הבוגרים העובדים/עבדו בפריפריה גיאוגרפית (דרומית לגדרה וצפונית לחדרה), 3. שיעור הרופאים המעורבים בפעילות חברתית. במהלך חודש מאי 2011 נשלח שאלון מקוון לכ-12,000 רופאים שכתובות הדוא"ל שלהם מעודכנות בהסתדרות הרפואית. במחקר השתתפו 1,050 רופאים בוגרי הפקולטות לרפואה בישראל המתגוררים בה ועוסקים ברפואה. מהם, 36% בוגרי האוניברסיטה העברית, 26% בוגרי אוניברסיטת ת"א, 22% בוגרי הטכניון ו-16% בוגרי אוניברסיטת בן גוריון. כמחצית מבוגרי הטכניון ובן גוריון עובדים כיום או עבדו בעבר בפריפריה בהשוואה לפחות משליש מבוגרי הפקולטות לרפואה בירושלים ובתל אביב. כמחצית מבוגרי בן גוריון פעילים בקהילה לעומת 38%-34% בקרב בוגרי שאר האוניברסיטאות. מבין הרופאים הפעילים בקהילה, כשליש מבוגרי בן גוריון (32%) העריכו כי לחינוך הרפואי שקיבלו הייתה השפעה רבה עד רבה מאוד על מעורבותם בתוכניות בקהילה, לעומת 15%-8% בקרב שאר קבוצות הבוגרים. בוגרי האוניברסיטה העברית דירגו באופן גבוה משמעותית את לימודיהם כבעלי אוריינטציה מחקרית. לעומתם, דירגו בוגרי אוניברסיטת בן גוריון את הלימודים כבעלי אוריינטציה חברתית גבוהה, וגילו עמדות חיוביות יותר באשר לתפקיד הרופא לפעול לצמצום פערים בבריאות. לסיכום - חינוך רפואי בעל אוריינטציה חברתית יוצר תהליך סוציאליזציה, המחזק ערכים אנושיים בקשר מטפל-מטופל, ומסייע בגיבוש עמדות חיוביות בקרב הרופאים לעתיד באשר לתפקידם החברתי. המימצאים מדגישים את הצורך בפיתוח תוכניות לימודים מוכוונות חברתית ובחיזוק הפקולטות לרפואה בפריפריה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)87-91
Number of pages5
Journalהרפואה
Volume153
Issue number2
StatePublished - 2014

IHP Publication

  • ihp
  • Health services administration -- Israel
  • Medicine -- Study and teaching
  • Social integration
  • Social participation
  • הכשרת רופאים
  • מעורבות בקהילה
  • מערכת הבריאות בישראל
  • פער חברתי

Cite this