תפקיד האקטיביזם של הזיכרון בתהליכי פיוס בהיבט השוואתי

Research output: Other contributionpeer-review

Abstract

"מחקר זה בוחן כיצד מיושמים השיח העל-לאומי ומודלים של פיוס על ידי עמותות מקומיות במקרים של סכסוך פעיל לעומת מקרים של בתר-סכסוך. חקר תהליכי פיוס הנעשים באמצעות התמודדות עם עוולות העבר התפתח בעשורים האחרונים כפרדיגמה אקדמית משפיעה. באמצעות ההגדרה "צדק היסטורי" ולאחרונה ביתר שאת תחת ההגדרה "צדק מעברי", התרחבה הפרדיגמה והיא כוללת מעגל הולך וגדל של אנשי מקצוע וחוקרים מדיסציפלינות אקדמיות שונות. מומחים אלה מייצרים כלים מעשיים ומודלים להתמודדות עם עבר שנוי במחלוקת. התמודדות עם היסטוריות אלימות נתפסת בעיניהם כתנאי הכרחי לפיוס, ולהשארת העבר הבעייתי מאחר, כך שלא ישוב לרדוף את בנייתה של חברה ובה יותר בעתיד. שיח ומודל פיוס אלה עוצבו על פי רוב בעבור חברות הנמצאות אחרי סופו של הסכסוך, אך הם מגיעים גם למדינות הנמצאות במצב של סכסוך פעיל ומיושמים גם על ידי קבוצות מיעוט. שם הם מסייעים לעצב את אוצר המילים ואת התביעות הפוליטיות לזכויות הן של קבוצות חברה אזרחית והן של ממשלות. השאלה המרכזית במחקר היא כיצד אותו שיח מומחים ומודל תיאורטי של פיוס מיושמים בפועל ו"מלמטה" בחברות שבהן עדיין מתחולל סכסוך פעיל לעומת חברות המצויות בבתר-סכסוך.
Original languageHebrew
Publisherמרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום
StatePublished - 2018

Cite this