תרגומי הזוהר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציע סקירה של תולדות תרגומי הזוהר ושל המגמות האידיאולוגיות והגורמים החברתיים שבמסגרתם הם נוצרו. במסגרת סקירה זו, מצביע המאמר על התחרות בין חוגים אידיאולוגיים שונים על השליטה בהון התרבותי (כמו גם על הרווחים הכלכליים), שהעניק תרגום הזוהר. ככל שערכו של הזוהר כמצרך תרבותי עלה בקהילות שונות שלא יכלו לקרוא את הזוהר בשפת המקור (וככל שהתערערו ההגבלות המסורתיות על הפצת הזוהר), הלכה והתגבשה תחרות בין גורמים שונים סביב השליטה על תרגום הזוהר והפצתו. עם זאת, כפי שנראה במאמר, סוכני התרבות שעמדו מאחורי ייצור תרגומי הזוהר ושיווקם לא רק הגיבו לדרישות השוק התרבותי אלא אף הכתיבו ויצרו במידה רבה דרישות אלה. המאמר עוסק בנושאים הבאים: התרגומים הראשונים לעברית של ספרות הזוהר; תרגומי הזוהר ללטינית על ידי מקובלים נוצרים במאה השש-עשרה; אנתולוגיות של תרגומי זוהר לעברית ולאידיש במאה השבע עשרה; הדפסת תרגומי זוהר ללטינית על ידי מקובלים נוצרים בשלהי המאה השבע-עשרה; תרגומי הזוהר לאידיש ולדינו במאה השמונה עשרה והקשרם השבתאי; תרדומי הזוהר הראשונים לגרמנית; תרגומי זוהר שנכתבו בידי יהודים במאה התשע-עשרה; תרגומי הזוהר לאנגלית ולצרפתית על ידי חוגים אוקולטיים בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה העשרים; תרגומי זוהר שנכתבו במסגרת נאו-רומנטית וציונית בשלהי המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים; תרגום הוזהר לאנגלית בהוצאת סונסינו; תרומי זוהר לעברית של ר' יודל רוזנברג ושל ר' יהודה אשלג; התרגומים האקדמיים הראשונים לזוהר, תוך התמקדות בפועלו של גרשום שלום; התרגומים האקדמיים לזוהר בשלהי המאה העשרים; העידן החדש של תרגומי הזוהר תוך התמקדות בתרגומו של מיכאל ברג.
Original languageHebrew
Pages (from-to)33-107
Number of pages75
Journalתעודה
Volumeכא-כב
StatePublished - 2007

Cite this