תרומתם של גורמים אישיים ומשפחתיים להבנות עמדות מתבגרים כלפי שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול: השוואה בין מהגרים מחבר העמים לבין ילידי הארץ

שפרה שגיא, אסתר שני, אלה ליבוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הגירה היא מעבר פסיכו-סוציאלי המהווה פוטנציאל לתחושות לחץ בקרב מתבגרים. תוצאותיו של לחץ זה עלולות להתבטא בהתנהגויות של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים. דיווחים על בני נוער שהגיעו בגלי ההגירה הגדולים מחבר העמים לישראל בשנות התשעים, העידו על עלייה בכמות המשתמשים בסמים ובאלכוהול. אולם מחקרים מראים כי רובם של הצעירים מבין העולים - למרות מצוקות ולחצים שחוו עקב ההגירה - ביטאו עמדות שליליות כלפי השימוש בסמים ובאלכוהול ודיווחו על אי-שימוש לרעה בהם. המחקר הנוכחי בחן שלושה גורמים מגנים, העשויים להסביר את עמדותיהם השליליות של מתבגרים עולים כלפי שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול: תחושת קוהרנטיות של הפרט, תחושת קוהרנטיות של המשפחה ותפקוד המשפחה. שאלונים למילוי עצמי הועברו במדגם שכלל 155 תלמידי תיכון עולים מחבר העמים ו-326 תלמידים ילידי ישראל. התוצאות הראו בשתי הקבוצות הנבדקות רמה דומה של עמדות כלפי שימוש בסם, בהבדל קל לכיוון של עמדות מתירניות יותר בקרב העולים. לא נמצא כל הבדל בין הקבוצות בנוגע לקשר שבין המשתנים הממתנים לעמדות. בשתי הקבוצות - העולים וילידי הארץ - הקשר היה דומה והמשתנים הממתנים הסבירו כ-14% מהשונות בעמדות. התוצאות נדונות במאמר בהתייחס להסברים תרבותיים והתפתחותיים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-57
Number of pages11
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volume26
StatePublished - 2007

Cite this