תרומתם של השליטים המוסלמים המוקדמים לשיפוט ולתחיקה: המקרה של המט'אלם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחבר מציע במאמרו הסבר חדש להדרת המשפט הציבורי מהשיח המשפטי של ימי הביניים. בעוד חוקרים בני זמננו הסבירו את ההדרה הזאת כפועל יוצא ממגמה מכוונת של משפטנים בימי הביניים, הורביץ טוען שזו היתה יוזמה של השליטים המוקדמים עצמם. לאלה היה אינטרס מובהק שהמשפט הציבורי יישאר מחוץ לשיח המשפטי כדי להשתחרר מאילוצים ומהתנגשויות על החוק המקודש ועם דובריו בקרב המשפטנים. כמקרה מבחן משמש מוסד המט'אלם, שאפשר לנתינים הפשוטים לפנות ישירות לשליט ולהתלונן על מעשי עושק שגרמו להם אנשי השררה, ושימש אמצעי חשוב לעשיית צדק בחברות איסלאמיות מוקדמות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-29
Number of pages19
Journalהמזרח החדש
Volume49
StatePublished - 2010

Cite this