תרומתם של חגי זכריה ומלאכי לחיבור ספר דברי הימים: למקורותיה של מסורת פרשנית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בברייתא הידועה שבתלמוד הבבלי, בבא בתרא יד ע"ב - טו ע"א, העוסקת במחבריהם של ספרי המקרא, נאמר ש'עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו'. והאמוראים מדייקים: 'ומאן אסקיה? נחמיה בן חכליה'. נראה אפוא שדברי הימים נכתב בידי שניים: עזרא ונחמיה. אף על פי כן, במספר פירושים מימי הביניים נזכרים הנביאים חגי זכריה ומלאכי כמי שתרמו תרומה כלשהי לחיבורו של הספר. מסורת זו נעלמה מעיני החוקרים, ויש בכוונת המחבר לברר במאמר זה את עקרונותיה, את הסיבות להיווצרותה, את תלותה במקורות קדומים, את מעברה מפרשן לרעהו ואת מקומה בפירושים שבהם היא נזכרת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאור למאיר
Pages105-117
Number of pages13
StatePublished - 2010

Cite this