תרומתן של קבוצות למידה מקוונות לשילובם של סטודנטים ממוצא אתיופי בתרבות הסטודנטיאלית בישראל

מיטל אמזלג, נלי אליאס, יעל קלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

צעירים בני הקהילה האתיופית בישראל מתקשים להתקבל ללימודים במוסדות להשכלה הגבוהה, להצליח בלימודיהם, ובסופו של דבר להשתלב בחברה באופן שיבטיח את ניעותם החברתית. לאור הפוטנציאל הגלום ברשתות חברתיות מקוונות, ובמיוחד בקבוצות למידה הקיימות בתוכן, בוחן מחקר זה כיצד אלה יכולות לסייע לסטודנטים ממוצא אתיופי להתגבר על הקשיים עימם הם מתמודדים במהלך לימודיהם. המחקר נערך בשני שלבים. השלב הראשון, ללא התערבות, במטרה לבחון את טיב השתתפותם הספונטנית בקבוצות למידה מקוונות הנפתחות על-ידי סטודנטים. השלב השני כלל התערבות שבמסגרתה נפתחה קבוצת למידה מקוונת אשר עוצבה בגישת קהילות למידה והיא נכללה כחלק פורמלי מקורס אקדמי. ממצאי המחקר מראים, כי ללא ההתערבות,לסטודנטים ממוצא אתיופי כמעט ואין תקשורת בלתי אמצעית עם סטודנטים מאוכלוסיית הרוב, מה שגורם להסתגרותם בקבוצות מוצא הומוגניות בשני המרחבים, המקוון והלא-מקוון. לעומת זאת, ממצאי השלב השני שופכים אור על טיב המגע המקוון שנוצר בין סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב הרוב, ועל הפוטנציאל הרב שיש לקבוצות למידה מקוונות בהפחתת הניכור בין הקבוצות והגדלת ההון החברתי המגשר של סטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות. בכך מחקר זה מצביע על הצורך בגישה פדגוגית פרו-אקטיבית המשלבת קבוצות למידה מקוונות בהוראה, כדי שסטודנטים מקרב קהילות מיעוט יוכלו לפרוץ את מעגלי הבידוד והניכור ולהשתלב בקהילה הסטודנטיאלית, כצעד משמעותי להשתלבותם בחברה הרחבה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)137-157
Journalהגירה
Volume9
StatePublished - 2019

Cite this