תשואה מהשכלה: אי-שוויון בין קבוצות אוכלוסייה

Translated title of the contribution: Education Returns: Inequality between Different Populations in Israel

יעל מלצר, משה יוסטמן

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

במחקר זה נבדק הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר בישראל באמצעות אמידת התשואה לשעת עבודה במגוון קבוצות. בסיס הנתונים הוא הקובץ החברתי–כלכלי של מפקד האוכלוסין האחרון, משנת 2008. בשנת 2008 התשואה הממוצעת לשנת לימודים הייתה 10.3%. עובדה זו מעידה על עלייה ניכרת בהשוואה לתשואות שנאמדו ממפקדים קודמים. המחקר מציג תשואות גבוהות לגברים היהודים, לעומת התשואות לנשים היהודיות. תשואת המזרחים, הקבוצה החלשה יותר במגזר היהודי מבחינה כלכלית–חברתית, גבוהה מתשואת האשכנזים. חלוקת המדגם לפי הרקע המשפחתי של הפרט הראתה שאצל השכירים היהודים התשואות נמוכות ככל שהרקע המשפחתי שלהם גבוה. מעניין להיווכח כי פרטים שסביר שלא ימשיכו ללימודים גבוהים, היו יכולים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר בשכר לשעה. מדיניות שתכוּון לפרטים אלו תגרום לרווחים אישיים וחברתיים גדולים.
Translated title of the contributionEducation Returns: Inequality between Different Populations in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages62
StatePublished - 2014

Publication series

Nameסדרת מחקרי מדיניות
No.17

Keywords

  • Education -- Economic aspects -- Israel
  • Wages -- Effect of education on -- Israel
  • Income distribution -- Israel
  • Educational attainment -- Economic aspects -- Israel
  • Rate of return

Cite this