50 שנה למפגש - ישראלים וניצולים בראי הספרות, הזיכרון וההיסטוריוגרפיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

נושא המפגש - תחילתו תיעוד בתחום הכתיבה הספרותית. זו מלכתחילה הקדימה בתחושות האמפטיה כלפי הניצולים את החברה הישראלית בכללה. הוא הדבר בסופרים הניצולים שמשלב מוקדם החלו באים חשבון עם החברה שקיבלה את פניהם. בשני העשורים האחרונים פרח המחקר ההיסטורי ולצידו גם כתיבת זכרונותיהם של הניצולים שחרגה מאירועי השואה לתקופה הישראלית. לא תמיד עלו תחושותיהם של הניצולים ושל כותבי הספרות לגבי המפגש בקנה אחד עם מסקנותיהם של ההיסטוריונים. יתכן שיש בכך יורת מתביעה להמשך מחקר זה, שיסייע לעשות את ההבחנות הרגישות שתאפשרנה לכל נושאי ההיסטוריה למצוא בהן את מקומם (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-103
Number of pages23
Journalילקוט מורשת
Volume65
StatePublished - 1998

Cite this