טיפול קצר מועד : גישה אסטרטגית, ממוקדת פתרונות, ומוטיבציונית

Translated title of the contribution: Brief therapy: Strategic, suctioned-focused, and motivational approach

Research output: Other contributionpeer-review

Abstract

מדוע טיפול קצר מועד? כמה נימוקים לכך: הנטיה של מטופלים להגיע בפועל למספר מצומצם של מפגשים; העדויות האמפיריות המצביעות על שיפור במצבם של מטופלים לאחר משך התערבות קצר יחסית; הסיכוי כי שיפור בתחום ממוקד אחד ישפר את מצבו של המטופל גם בתחומים אחרים; האפשרות להיעזר בטכניקות הלקוחות מטיפולים קצרים גם במסגרת טיפול ארוך, הן כדי להקל תסמינים והן כדי להיחלץ ממצבי תקיעות בטיפול; והאפשרות להתקדם לעבר טיפול ארוך מועד, במידת הצורך, גם אם מלכתחילה העריכו כי טיפול קצר יספיק. בספר זה מוצגות שלוש גישות לטיפול קצר מועד: הגישה האסטרטגית, הגישה הממוקדת בפתרונות, והגישה המוטיבציונית. המחברת מתארת כל גישה, מדגימה את דרכי השימוש בה, ובוחנת כיצד ניתן להשתמש בטכניקות האופייניות לה גם במהלך טיפולים ארוכי טווח, וכחלק מטיפולים איטגרטיביים המשלבים גישות טיפוליות שונות. - כריכה אחורית.
Translated title of the contributionBrief therapy: Strategic, suctioned-focused, and motivational approach
Original languageHebrew
Publisherהוצאת רמות
StatePublished - 2013

Cite this