Cosi (non) Fan Tutte: ככה לא עושות כולן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בכדורגל נשים בישראל, ובעיקר בתחושותיהן ובעמדותיהן של שחקניות כדורגל בישראל, המשתתפות בענף הספורט הפופולרי ביותר בישראל. ענף זה דחוק לשוליים, הרחק מתפארתו של כדורגל הגברים. כדורגל נשים בישראל הוא ענף חדש - לפני שנות השמונים המאוחרות כמעט לא הכה שורשים. כינונו בשנות התשעים המאוחרות נעשה ביוזמת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ולמעשה מתקיים במסגרת "אוטונומיה יחסית", הנקבעת ראש לכול על ידי התאחדות זו. מאמר זה מתבסס על עבודת שדה שנערכה לפני כמה שנים, ובה התראיינו כשלושים שחקניות כדורגל ישראליות, משני מועדונים המשתתפים בליגה הבכירה של כדורגל הנשים. במאמר התמקדנו בחשיפה של שלושה נושאים: נשיות, אפקט המגדר ותפישת הפערים בין המגדרים בספורט זה. הנחת המוצא של מחקר זה היא כי כדורגל הנשים הוא תלוי מגדר; כלומר, מה שקורה לו מותנה ברצון הטוב של הרשויות הרלוונטיות, הנשלטות על ידי גברים. שחקניות הכדורגל שראויינו במחקר זה מודעות להוויה שבתוכן הן נמצאות, למשקל הקריטי שיש למצב המגדרי ולמגבלות המוטלות עליהן משום שהן נשים המשחקות "משחק של גברים". בשלב זה לפחות הן אינן תולות תקוות רבות בעתיד הכדורגל שלהן. נדמה כי לפחות מה שיש הוא זה שיהיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)23-41
Number of pages19
Journalרוח הספורט
Volume1
Issue numberא
StatePublished - 2015

Cite this