אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות

Translated title of the contribution: Educational Inequality in Israel

Hanna Ayalon, Nachum Blass, Yariv Feniger, Yossi Shavit

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

רוב פרקי הספר מתמקדים בתרומה האפשרית של רכיבי מדיניות החינוך לצמצום אי השוויון החינוכי וההשכלתי בין צעירים. נראה כי למרות היתרונות שבידי השכבות החזקות יש תקווה שמדיניות חינוכית ממוקדת תוכל לצמצם פערים אלו, גם אם לא לבטלם כליל". --- מתוך המסמך עצמו ; תקציר: "על רקע חילוקי הדעות והמאבקים האידיאולוגיים הרווחים בחברה הישראלית בולטת דווקא הסכמה מקיר אל קיר שראוי לצמצם את הפערים בתחום החינוך. בציבור הישראלי שוררת תמימות דעים על כך שהשכלה היא מפתח להצלחה בחיים, ושיש להבטיח שוויון בהזדמנויות ההשכלתיות לכלל הילדים בישראל. רבים מאמינים גם שצמצום אי השוויון ההשכלתי עשוי לתרום לצמצום אי השוויון הכלכלי הניכר שאנו עדים לו בארץ. ובכל זאת, למרות תמימות הדעים באשר לחשיבותו של השוויון בהזדמנויות השכלתיות, יש בישראל פערי השכלה ניכרים בין בני שכבות חברתיות, לאומים ועדות. פערים אלו יציבים למדי למרות מאמצים ניכרים של המדינה, ובפרט של מערכת החינוך, לצמצמם. פרק זה מתעד את אי השוויון ההשכלתי בישראל ומסכם את הידוע באשר לגורמיו. הטענה העיקרית בפרק היא שאי השוויון בהזדמנויות השכלתיות בקרב צעירים הוא במידה רבה ביטוי לאי השוויון הכלכלי וההשכלתי בין משפחות הוריהם. הישגיהם ההשכלתיים של ילדים נקבעים בראש ובראשונה על ידי המשאבים הכלכליים וההשכלתיים שברשות הוריהם. בין משפחות בישראל יש אי שוויון ניכר במשאבים אלו, והדבר משפיע על אי השוויון בהזדמנויות ההשכלתיות של הדור הצעיר
Translated title of the contributionEducational Inequality in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages320
ISBN (Electronic)9789659279005
ISBN (Print)9789659279005
StatePublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Educational Inequality in Israel: ממחקר למדיניות'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this