High efficiency up-converting single phase elastomers for photon managing applications

Jing Qi, Wei Zhang, Rui Cao, Son Hoang, Pu-Xian Gao, Meng Sun, Huijuan Liu, Jiuhui Qu, Jinghong Li, Xiaojie She, Jingjie Wu, Hui Xu, Jun Zhong, Yiou Yan Wang, Yanhua Song, Kaiqi Nie, Yang Yu Liu, Yingchao Yang, Marco Tulio F. Rodrigues, Robert VajtaiJun Lou, Daolin Du, Huaming Li, Pulickel M. Ajayan, Pavithra Sriram, Dong Sheng Su, Arun Prakash Periasamy, Arumugam Manikandan, Sheng Wen Songcan Wang, Hsin Yu Huan Tsung Chang, Yu Lun Chueh, Ta Jen Yen, Johan E. ten Elshof, Huiyu Yuan, Pablo Gonzalez Rodriguez, Anthony Vasileff, Yao Zheng, Shi Zhang Qiao, Fei Fan Wang, Qi Li, Dong Sheng Xu, Bo Wang, Cuiping Zeng, Ka Him Chu, Dan Wu, Ho Yin Yip, Liqun Ye, Po Keung Wong, Wei Wenjie Wang, Xiaomin Xu, Yang Yu Liu, Yijun Zhong, Zongping Shao, Yiou Yan Wang, Fabrizio Silveri, Mustafa K. Bayazit, Qiushi Ruan, Yat Yaomin Yong Li, Jijia Xie, C. Richard A. Catlow, Junwang Tang, Mu Xiao, Bin Luo, Miaoqiang Lyu, Sheng Wen Songcan Wang, Luyang Ligang Lianzhou Wang, Yinghui Yuancheng Xue, Qin Zhang, Wei Wenjie Wang, Hui Cao, Quanhong Yang, Lei Fu, Yingchao Yang, Shuwen Niu, Dongdong Han, Tianyu Liu, Gongming Wang, Yat Yaomin Yong Li, Kan Zhang, Luyang Ligang Lianzhou Wang, Xiaowei Sheng, Ming Ma, Myung Sun Jung, Wanjung Kim, Hyoyoung Lee, Jong Hyeok Park, Shasha Zhu, Dunwei Wang, Bingjun Zhu, Ruqiang Zou, Qiang Xu, Tobias Sebastian Dörr, Leonie Deilmann, Greta Haselmann, Alexey Cherevan, Peng Zhang, Peter Blaha, Peter William de Oliveira, Tobias Kraus, Dominik Eder, Zhenhua Li, Xiao Zhang, Hongfei Cheng, Jiawei Liu, Mingfei Shao, Min Wei, David G. Evans, Hua Zhang, Xue Duan, Zhiming Bai, Xiaoqin Yan, Yat Yaomin Yong Li, Zhuo Kang, Shiyao Cao, Yue Yong Zhang, Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Ru-Shi Liu, Ching-Chen Wu, Wen-Sheng Chang, Kuei-Hsien Chen, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Din Ping Tsai, Liang Che Chen, Chiao Yi Teng, Chun Yu Lin, Hsin Yu Huan Tsung Chang, Shean Jen Chen, Hsisheng Teng, Isabella Concina, Zafar Hussain Ibupoto, Alberto Vomiero, Il-kwon Oh, Hybrid Solar Cells, Xinxi Xiaofeng Li, Jichun Ye, R Graham, Aram Amassian, Zn-air Batteries, Yi Cui, Jaephil Cho, Li-ion Lithium-ion Batteries, Chong S Yoon, Yang-kook Sun, Yuanyuan Zhou, Nitin P Padture, Wei Sun, Li-ion Lithium-ion Batteries, Dongjiang Yang, Shaojun Guo, Fabio Dionigi, Peter Strasser, Rundong Fan, Yuan Huang, Luyang Ligang Lianzhou Wang, Lihua Liang Li, Guanhaojie Zheng, Huanping Zhou, Taewoo Jeon, Sang Ouk Sung Jin Kim, Jisun Yoon, Jinwoo Byun, Hye Rim Hong, Tae Woo Lee, Ji Seon Kim, Byungha Shin, Sang Ouk Sung Jin Kim, Chuancheng Jia, Xinxi Xiaofeng Li, Na Xin, Yao Gong, Jianxin Guan, Linan Meng, Sheng Meng, Xuefeng Guo, Dong Ki Lee, Ji Il Choi, Gyu Heon Lee, Yong-Hoon Kim, Jeung Ku Kang, Zhendong Lei, Yinghui Yuancheng Xue, Wenqian Chen, Wenhui Qiu, Yue Yong Zhang, Satoshi Horike, Liang Tang, Hanfeng Liang, Fangwang Ming, Husam N. Alshareef, Zhaoyong Lin, Jun Xiao, Lihua Liang Li, Pu Liu, Chengxin Wang, Guowei Yang, Xiangye Liu, Guilian Zhu, Xin Wang, Xiaotao Yuan, Tianquan Lin, Fuqiang Huang, Angelo Monguzzi, Francesco Bianchi, Alberto Bianchi, Michele Mauri, Roberto Simonutti, Riccardo Ruffo, Riccardo Tubino, Francesco Meinardi, Jinbo Pang, Alicja Bachmatiuk, Yin Yin, Barbara Trzebicka, Liang Zhao, Lei Fu, Rafael G. Mendes, Thomas Gemming, Zhongfan Liu, Mark H. Rummeli, Sachin Rawalekar, Taleb Mokari

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

© 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Outstanding material properties of organic-inorganic hybrid perovskites have triggered a new insight into the next-generation solar cells. Beyond solar cells, a wide range of controllable properties of hybrid perovskites, particularly depending on crystal growth conditions, enables versatile high-performance optoelectronic devices such as light-emitting diodes, photodetectors, and lasers. This article highlights recent progress in the crystallization strategies of organic–inorganic hybrid perovskites for use as effective light harvesters or light emitters. Fundamental background on perovskite crystalline structures and relevant optoelectronic properties such as optical band-gap, electron-hole behavior, and energy band alignment are given. A detailed overview of the effective crystallization methods for perovskites, including thermal treatment, additives, solvent mediator, laser irradiation, nanostructure, and crystal dimensionalityis reported offering a comprehensive correlation among perovskite processing conditions, crystalline morphology, and relevant device performance. Finally, future research directions to overcome current practical bottlenecks and move towards reliable high performance perovskite optoelectronic applications are proposed.
Original languageEnglish
Title of host publicationAdvanced Energy Materials
Pages1-10
Number of pages10
StatePublished - 2016

Publication series

NameAdvanced Energy Materials
Volume6

Keywords

 • 2D hybrids
 • 2D materials
 • 3D structures
 • All-oxide solar cells
 • CO2 reduction
 • Earth-abundant oxides
 • Electrochemical water splitting
 • Escherichia coli
 • Hybrid materials
 • Integrated photocatalyst
 • Kinetics
 • Metal oxide nanostructures
 • Nanostructures
 • Photocatalysis
 • Semiconductors
 • Solar energy
 • Solar energy conversion
 • Solar-driven water splitting
 • Ta3N5
 • Taguchi design
 • Thermodynamics
 • Z-scheme
 • anodes
 • bandgap
 • bilayer MoS 2
 • black phosphorus
 • black titania
 • block copolymers
 • cadmium sulfide
 • carbon nanostructures
 • carrier dynamics
 • cathodes
 • characterization
 • chemocatalysis
 • copper oxide
 • crystallization
 • density functional theory
 • doping
 • dye-sensitized solar cells
 • elastomers
 • electrocatalysis
 • electrocatalysts
 • electrode materials
 • electronic structures
 • energy conversion
 • energy conversion and storage
 • energy products
 • energy storage
 • graphene oxide
 • high efficiency
 • hybrid perovskites
 • hybrid system
 • hydrogen evolution
 • hydrogen evolution reaction
 • hydrogen evolution reactions
 • hydrogen production
 • interface engineering
 • interfaces
 • interlayer distance
 • kinetics
 • layered double hydroxides
 • light manipulation
 • light-emitting diodes
 • lithium ion batteries
 • metal hydroxides
 • metal oxides
 • metal/semiconductor heterostructures
 • metal–organic frameworks
 • metal–organic frameworks (MOFs)
 • modification
 • nanoantennas
 • nanodiamonds
 • nanomaterials
 • nanoscale structures
 • nanowires
 • natural resources
 • nitrogen functionality
 • opening
 • optoelectronics
 • organic semiconductors
 • oxygen evolution
 • oxyhydroxides
 • perovskite
 • phosphorene
 • photoanodes
 • photocatalysis
 • photocatalysts
 • photocatalytic
 • photoelectrochemical water splitting
 • photoelectrodes
 • photon managing
 • photovoltaics
 • plasma
 • plasmonics
 • polymers
 • quadrupole gap plasmon
 • self-assembly
 • sensitized up-conversion
 • service safety
 • single-crystalline materials
 • soft polymers
 • solar cells
 • solar energy
 • solar light absorption
 • supercapacitors
 • synthesis
 • titanium dioxide
 • transition metal phosphides
 • triplet excitons annihilation
 • two-dimensional materials
 • ultrathin nanomeshes
 • water splitting

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High efficiency up-converting single phase elastomers for photon managing applications'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this