'לחדש חידושים ולישר המעקשים'

Translated title of the contribution: 'lechadesh chidushim u-leyasher ha-ma'kashim'

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Translated title of the contribution'lechadesh chidushim u-leyasher ha-ma'kashim'
Original languageHebrew
Pages (from-to)331-340
Number of pages10
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volumeטו
StatePublished - 2005

Cite this