"דת" ו"לאומיות" בהקשר היהודי ובהקשר הציוני: הערות מבוא

Translated title of the contribution: Nationalism and Secularization

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מראה כי האמנציפציה קשורה קשר הדוק לחילון, מכיוון ששאלת השתלבותם של היהודים בחברה ובמדינה הוצגה כמבחן למידת השתחררותן מהשליטה הנוצרית. מן הצד האחר הועמדו הנחות המוצא של האמנציפציה היהודית בספק בגלל הדת היהודית, שהוצגה במסגרת שיח אוריינטליסטי מובהק כפרטיקולרית וכבלתי אזרחית. הפתרון, שלא פעם בא מצד היהודים עצמם, היה חילון במובן של ההפרדה בין הפרטי והציבורי.
Translated title of the contributionNationalism and Secularization
Original languageHebrew
Title of host publicationלאומיות וחילון
Editorsזוהר מאור , יוכי פישר
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages261-297
Number of pages37
ISBN (Print)9789657008164
StatePublished - 2019

Cite this