רבנו תם: פרשנות, הלכה, פולמוס

Translated title of the contribution: Rabbenu Tam

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"... בשבעה־עשר פרקי הספר מתואר עולמו האינטלקטואלי והחברתי של רבנו תם ובין השאר נידונים בו סדר קורות חייו, זהות מוריו ואופי קשריהם עמו, מידת היכרותו עם ספרות חז"ל לסוגותיה ודרכי שימושו בה, דרכי טיפולו בנוסח התלמוד, אופי יצירתו הפרשנית, תקנותיו, פולמוסיו, קשריו עם בני זמנו ומידת השפעתו על בני דורו והבאים אחריהם ..." -- מהכריכה האחורית.
Translated title of the contributionRabbenu Tam
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Number of pages503
ISBN (Electronic)9789652265999
ISBN (Print)9789652265999
StatePublished - 2021

Cite this