Solid-supported synthesis of 5' mRNA cap-4 from trypanosomatides

Magdalena Lewdorowicz, Jacek Jemielity, Ryszard Kierzek, Michal Shapira, Janusz Stępiński, Ryszard Stolarski, Edward Darżynkiewicz

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Cite this