להיות עם בריא בארצנו: בריאות הציבור בעלייה הגדולה (1960-1948)

Translated title of the contribution: To be a healthy nation

שפרה שוורץ, שחלב סטולר-ליס, מרדכי שני

Research output: Book/ReportBook

Abstract

להיות עם בריא בארצנו" - בריאות הציבור בעלייה הגדולה מתאר את התמודדות מערכת בריאות הציבור במדינה (שזה אך הוקמה) עם גלי העלייה הגדולים של תחילת קיומה. היה זה אתגר רצוף מכשולים של מערכת הבריאות. הכלים שנרכשו במהלך ההתמודדות עם האתגר הזה תרמו להנחת היסודות למערכת בריאות הציבור מן המובילות בעולם, בעלת הישגים רבים (כגון, תוחלת חיים גבוהה מאוד ותמותת תינוקות נמוכה). הספר מתאר את היבטי בריאות הציבור של העלייה הגדולה, את הקשיים שליוו אותה, את דרכי ההתמודדות עם האתגרים במישור הפוליטי ובמישור המקצועי ואת הצורך להתאים את מערכת הבריאות למדינה המתפתחת
Translated title of the contributionTo be a healthy nation
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages338
ISBN (Electronic)9789655361902
ISBN (Print) 9789655361902
StatePublished - 2016

Cite this