גישה חדשה למודל מתמטי של זרם בתווך נקבובי סדוק

  • Roman Valinske

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorAvinoam Rabinovitch (Supervisor)

Cite this

'