דינמיקה אינטרא-מולקולרית בפוטודיסוציאציה ל הידרוכלורופלואוראמינים מרמת היסוד ומרמות מעוררות

  • Aviva Malki-Or

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorSalman Rosenwaks (Supervisor)

Cite this

'