ההבחנה בין אוטונומי לעומת לא-אוטונומי במערכת הפועל העברי גישה על פי תיאורית הסימן

  • Zak Saks

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorYishai Tobin (Supervisor)

Cite this

'