כינוי האלים באוגריתיות ומקבילותיהן במקרא

  • Aicha Rahmouni

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorDaniel Sivan (Supervisor) & Chaim-Harold Cohen (Supervisor)

Cite this

'