מערכות המעורבות בטרנספורט של אניונים וקטיונים ברשתית הסרקופלסמית: Dependent \anionic Cannel

  • Nurit Hadad

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorVarda Shoshan-Barmatz (Supervisor)

Cite this

'