ניתוח ואפיון מורפולוגיה ורמת תוצר שניוני בתרבית שורשים מותמרים

  • Yitzchak Brezin

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorJose'C. Merchuk (Supervisor) & David Mills (Supervisor)

Cite this

'